تحقیق اعتكاف و شب زنده داری

تحقیق اعتكاف و شب زنده داری


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اعتكاف و شب زنده داری، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : هيچ گنجي بي‌دد و بي‌دام نيست جز به خلوتگاه حق، دل آرام نيست انسان در گريز از هواي نفس و فرار از مشغوليات زندگي و در طريقت انس با معبود همواره نيازمند خلوتي است تا در انزواي وجود خويش، در آثار صنع پروردگارش با ديده عبرت بيانديشد و در اين بين چه خلوتي زيباتر و نوراني تر از اعتكاف است. خلوتي كه انسان درآن با سوز دل واشك ديده، باطن خود را از زنگار گناهان بشويد و خانه دل را مصفاي حضور خالق هستي‌بخش سازد. اعتكاف زمينه چنين خلوتي را فراهم مي‌كند و فرصت و مجالي مي‌دهد تا انسان براي پرداختن به امور نفس خويش و جلوه‌گري نور محبت خدا در اعماق سراي وجود بدون دلواپسي از هر وابستگي و دلبستگي زندگي دنيوي بتواند خود را در سراي معبود خويش نظاره‌گر باشد. آري اعتكاف گشت وگذاري در كوچه پس كوچه‌هاي درون و گشتن در دنياي تو در توي دل، شناختن خود و مجاهده با نفس و انس با معبود است. اعتكاف به معني كناره‌گيري از امور دنيوي و هياهوي جامعه است كه هرانسان با خلوت كردن و انس گرفتن با پ …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …