بیمارستان سه طبقه

بیمارستان سه طبقه


بیمارستان سه طبقه با زیرزمین شامل:پلان های معماری با کلیه ریز فضاها به صورت کامل.سایت پلان. برش طولی و نمای شمالی و نمای شرقی. همراه با شیت بندی …

حتما ببینید

مرکب برای نوشتن روی شیشه

مرکب برای نوشتن روی شیشه فرمول مرکب نوشتن روی شیشه به صورت فایل پی دی …