بافت فرسوده محله طرشت

بافت فرسوده محله طرشت

بافت فرسوده محله طرشت

موقعیت جغرافیایی منطقه 2 تهران نقشه محله های منطقه 2 نقشه محله بندی منطقه 2 موقعیت طرشت تاریخچه طرشت وجه تسمیه طرشت نقشه طرشت نقشه سلسله مراتب معابر اصلی نقشه حمل و نقل عمومی ویژگی های کالبدی محله طرشت نقشه و نمودار کاربری‌ زمین محله طرشت بافت طرشت ارزیابی زیبایی شناختی وهویت سیمای محله طرشت وضعیت محله از نظر بافت فرسوده منطقه نقشه کاربری بافت فرسوده محله طرشت نقشه طبقات بافت فرسوده طرشت آلترناتیوهای مورد بررسی مشکلات محله ونظرات ساکنین محله دررابطه اقدامات مدیریت شهری مرکز مجله سیمای محله وجود زباله در معابر نظافت معابر نامناسب بودن کف سازی و عدم تسطیح معابر نظر مردم درمورد اقدامات مسئولین در این زمینه روشنایی معابر نظر مردم درباره اقدامات مسئولین در این زمینه نبود امنیت راهکارهای پیشنهادی منابع و مآخذ فهرست

موقعیت طرشت ( عکس هوایی ) :
موقعیت جغرافیایی منطقه 2 تهران گستره موردمطالعه ازلحاظ جغرافيايي دردامنه جنوبي كوههاي البرزقرارگرفته است . اين منطقه درشمال به شيب هاي جنوبي رشته كوه البرز ازجنوب به دشت آبرفتي جنوب مركزي همچنين درشرق وغرب به مسيلهاي فرحزادواوين دركه محدودميشود . شكل كلي منطقه بصورت مستطيلي به ابعاد 12 كيلومتردرامتدادجنوب – شمال و 4 كيلومتردرامتدادشرق–غرب مي باشدكه مساحت بالغ بر 5000 هكتارراشامل مي گرددنواحي جنوبي اين منطقه كه دردشت تهران واقع است داراي آب وهوايي گرم وخشك ونواحي شمالي آن در دامنه كوههاي البرز معتدل تر مي باشد . شيب عمومي درجهت شمال به جنوب مي باشدكه درنقاط مختلف از 30 تا 40 درجه درشمال منطقه تاشيب هاي ملايم 5 تا 10 درجه درجنوب منطقه تغييرميكند.
رشته كوه البرزدربخش شمالي گستره مورد مطالعه قرارگرفته است . بالاترين نقطه دراين گستره درحدود 1800 مترازسطح دريا و زاويه متوسط شيب بين 30 تا 50 درجه است . برخي ازدره هاي كوچك مانند دركه، فرحزاد در دامنه اين كوهها (درشمالمنطقه ) وجود دارد كه اين دره ها نستباً كم عمق وشيبدارند. تپه هاي بسياري در قسمت مياني منطقه براثرسايش آب قرارگرفته اند. بالاترين نقطه دراين تپه هاتقريباً 1500 مترازسطح درياست . زوايه متوسط شيب بين 20 تا 30 درجه در بالا و 30 تا 40 درجه دردامنه تپه ها است . اين تپه ها به علت ارتفاع زياد،دره هاي متعدد و شيب هاي نسبتا ًتند دردامنه منطقه،ازساير مناطق توپوگرافي قابل تشخيص مي باشند. . ازجمله تپه هاي اين منطقه ميتوان به تپه هاي پارك پرديسان وشمال كوي نصر و…اشاره نمود.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …