الگوي طرح درس كامل «سناريوي آموزشي» اجرا در: كلاسهاي چند پايه

الگوي طرح درس كامل «سناريوي آموزشي»  اجرا در: كلاسهاي چند پايه

الگوي طرح درس كامل «سناريوي آموزشي» اجرا در: كلاسهاي چند پايه

الگوي طرح درس كامل «سناريوي آموزشي» اجرا در: كلاسهاي چند پايه بصورت فایل word  و قابل ویرایش در 10 صفحه 
بریده ای از فایل 

ويژگي­هاي
فراگيران
 
«عمومي،شناختي،
اجتماعي،
اخلاقي»

فراگيران اول در آستانة ورود به دوران دوم كودكي و فراگيران سوم به دوره دوم كودكي وارد شده اند بين سنين 9- 7 بوده، اسلام اين دوره را از رشد را دوران ‹‹ عبد ›› و اطاعت نامگذاري نموده و از نظر روانشناسان دورة تفكر عيني نام نهاده…

حتما ببینید

آزمون درس به درس مطالعات ششم (24 آزمون)

آزمون درس به درس مطالعات ششم (24 آزمون) 24 آزمون از درس اول تا درس …