الگوبرداري سازه اي از طبيعت

الگوبرداري سازه اي از طبيعت
انسان ، طبيعت ، معماري الگوبرداري سازه اي از طبيعت
طبيعت گرايي الگوبرداري سازه اي از طبيعت
فهرست نگرش طبیعت گرا
معماری و رابطه انسان با طبیعت
الگوبرداری سازه ایی از طبیعت
تقلید و کپی از طبیعت
الگوهای معماری و طبیعت
نتیجه گیری
منابع

هيچ جاي خارج از طبيعت نيست که داراي اصالت بيشتري در ساختار وجود انسان باشد و انسان را از طبيعت دور کند. هر ساحت ماوراي که باشد درباطن همين طبيعت است و تنها راه رسيدن به آن پيوستن و يکي شدن با طبيعت است.زيربناي انسان شناسي در طبيعت شناسي است و طبيعت مادر انسان است. انسان از طبيعت برخاسته و به طبيعت باز مي گردد.زيربناي عملي اين نگرش دوستي، بهره مندي و صميميت با طبيعت است.
نگرش طبيعت گرا
طبيعت گرايي : طبيعت در آثار معماران طبيعت و آثار طبيعت در طول تاريخ منبع الهام و سرمشق خلاقيت هاي انسان طبيعت معلم بزرگ تاريخ معماري و سمبل هاي طبيعت ، احترام به طبيعت در آثار معماري پيشينيان و معاصران مثلث طبيعت ،انسان و معماري ارتباطي هميشگي

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …