الهام از طبیعت در معماری

الهام از طبیعت در معماری
الهام از طبیعت در معماری
سه نوع الهام پذیری در طبیعت: 1)الهام از اشکال طبیعی
2)الهام گیری معنایی از طبیعت
3)الهام از قواعد طبیعت
الهام از اشکال طبیعت: royan market الهام گرفته شده از صدف
طرح پله الهام گرفته از صدف:
الهام گیری معنایی از طبیعت: فرودگاه TWA آمریکا

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …