اقلیم سرد

اقلیم سرد
اقلیم سرد
فهرست اقليم سرد در نقشه شرایط اقلیم سرد
جهت گیری بناها در اقلیم سرد
بافت شهری و روستایی
ساخت شهر با بافت فشرده
محل استقرار بنا
فرم بنا
پوشش بام در اقلیم سرد
ماسوله
چیدمان اتاق ها در حیاط مرکزی
مصالح مورد استفاده
معماري کند
معابر و گذرها  در اقلیم سرد
پوشش سطح بنا
سطوح بازشوها
تراکم بافت
توجه معماران سنتي به شرايط زيست محيطي
مدل زيست اقليمي اولگي
مدل زيست اقليمي گيوني
مدل ماهانی
مدل اوانز
جمع بندی و ارائه پیشنهادات
نصب سايه بان
جهت استقرارآن شكل ساختمان و
هشتی
انتخاب جهت مناسب جغرافيايي
بخاریهای دیواری
زه کشی و ضخامت دیوار
ایجاد اختلاف سطح
اقليم سرد در نقشه

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …