اقلیم آسایش و اقلیم ساختمان

اقلیم آسایش و اقلیم ساختمان

اقلیم آسایش و اقلیم ساختمان

فهرست مقدمه
بخش اول:اقلیم آسایش
شاخص های بیوکلیمای انسانی و اقلیم اسایش
پیشینه مطالعات آسایشی
عوامل موثر در اقلیم آسایش
روشهای محاسبه اقلیم آسایش
بررسی شاخص ها
جداول و نمودارها
اقلیم آسایش گردشگری (TCI)
بخش دوم:اقلیم ساختمان
گونه شناسی معماری اقلیمی در ایران
تاثیرات اقلیم بر ساختمان
موارد مورد نیاز در برنامه ریزی و طراحی ساختمان
طراحی اقلیمی
بیوکلیماتیک ساختمانی(گیونی)
جدول ماهانی
مفهوم شاخصهای جدول ماهانی
منابع
مقدمه ایجاد فضاهای سالم و راحت برای کار و زندگی انسان ، یکی از اهداف عمده و شناخته شده معماری نوین است . بدون شک ایجاد چنین فضاهایی ، که در ساختمانهای سالم یا منطبق با طبیعت و شرایط اقلیمی به طور طبیعی یا با صرف کمترین هزینه میزان مصرف انرژی ایجاد می شود ، از نظر بالا بردن سطح کارآیی جسمی و ذهنی افراد ، کاهش میزان ابتلا به بیماری و همچنین کاهش میزان مصرف‌ سوخت‌های تجدید ناپذیر و الوده کننده محیط زیست حایز اهمیت فراوان است.
بخش اول: اقلیم آسایش
شاخص های بیوکلیمای انسانی و اقلیم اسایش
تابش خورشید ،سرعت باد ،دمای محیط و رطوبت هوا به ویژه رطوبت نسبی از عوامل اصلی آسایش جانداران هستند . منظور از شرایط آسایش انسان یا (منطقه آسایش ) مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی و رطوبتی برای حداقل 80 درصد افراد که به طور تصادفی انتخاب و در آن شرایط قرار می گیرند ایجاد حالت آسایش کند.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …