اصول طراحی مسیرپیاده

اصول طراحی مسیرپیاده
اصول طراحی مسیرپیاده
فهرست بخش اول:اصول طراحي مسیرپياده براساس مباني توسعه پايدار
اصول طراحی
کپنهاگ(دانمارک)
نورویچ (انگلستان)
شهر جدید اوری
لادفانس
معبرپیاده
پل عابر پیاده هزاره
مرکز هنرهای نمایشی(ابوظبی)
بخش دوم: برنامه ریزی و طراحی برای عابر پیاده
معرفی جان جی . فروین و آثار آن
تحلیل فروین -تکنیک پیاده رهواری
چکیده
اهداف
فرآیند و کیفیت ها برای طراحی سیستم پیاده از نظر فروین
نمونه موردی طراحی شده با روش فروین:London Bridge station
تکنیک فروین استفاده شده در نرم افزار GASبرای طراحی مسیر های پیاده مکان های شلوغ
منابع

بخش اول:
اصول طراحي مسیرپياده براساس مباني توسعه پايدار
1- توجه کافي به مکانيابي يک محدوده پياده براساس حداکثر ارتباط با بافت محله
2- ايجاد تسهيلات لازم در اطراف پياده راه جهت جلوگيري از اخلال در حرکت سواره
3- به حداکثر رساندن تنوع کاربريها در محدوده پياده و با رعايت اصل سازگاري
 4- توجه به مقياس انساني در کليه مراحل مکانيابي و طراحي و در تمامي جزييات
5- حداکثر استفاده از گياهان، آب و عناصر و مصالح طبيعي در بهسازي و مبلمان پيشنهادي
6- حفاظت از بناهاي باارزش تاريخي در پياده راه و يا توسعه محدوده هاي پياده حول اين ابنيه 
7- توجه به چشم اندازهاي طبيعي و مصنوعي و بويژه دورمنظر انتهايي در محدوده پياده  
– تمرکز بيشتر بر ايجاد و توسعه پياده راه ها در محلات شکل گرفته تا مناطق شهري نوساز
9- استفاده از مواد و مصالح بومي و همساز با اقليم در جزييات مصنوع پياده راه
10- طراحي اجزاي محدوده پياده جهت استفاده بهينه از نور طبيعي با توجه به نوع اقليم
11- طراحي بدنه هاي پياده راه همساز با بناهاي همجوار و خط آسمان و اقليم و تغييرات آن
12- توجه به زيرساختهاي موجود با درنظر گرفتن توسعه هاي آتي و چشم اندازهاي بصري
13- توجه به الگوها و روشهاي رايج ساخت و ساز در بافت موجود و پيراموني پياده راه
14- رعايت نقطه نظرات اکثريت کاربران محدوده از طريق نظرسنجي و مشارکت دادن آنان اصول طراحی
کپنهاگ(دانمارک)1960 خیابان عابر پیاده در کشور دانمارک خیابان استروگست در کپنهاگ بود. این منطقه خرید با بسته بودن در مقابل ترافیک از سال 1962 ،این منطقه خرید عمده شهر شامل سه خیابان به هم متصل توسط میدانهای عامه پسند هستند.بعد از اجرا این موضوع آشکارشدکه خیلی از عابران پیاده درآنجادرگیر فعالیتهای اجتماعی مانند نشستن و گپ زدن شده اند.مسائل محیطی شامل صداها و آلودگی محیطی کمتر وجود دارد،دراین حین خرده فروشها 30 % بیشترفروش داشته اند

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …