اشکالات اجرائی ساختمان

اشکالات اجرائی ساختمان
اشکالات اجرائی ساختمان درس:مصالح بنائی
فهرست استفاده از یونولیت خرد شده ونفوذ بتن
نگهداری نامناسب میلگرد ها در کارگاه
جاگیری نامناسب قالب یونولیتی در بین تیرچه ها
نداشتن شناژ افقی در پی – عدم اتصال کلاف افقی به شناژ قائم
نبود جان پناه در پشت بام
بالا بودن پی از تراز عمق یخ بندان
استفاده از ملات به جای بتن در شناژ
ترک دیوار
استفاده از آجر نخاله دربتن دال سقف
وجود نخاله و مصالح غیر مجاز در بتن شناژ
اتصال نامناسب تیر به ستون
بیرون زدن میلگرد های پوتر از شناژ- کم بودن کاور روی میلگرد ها


خرد شدن بلوک یونولیتی اشکالات اجرائی

خرد شدن بلوک یونولیتی اشکالات اجرائی

استفاده از یونولیت خرد شده ونفوذ بتن اشکالات اجرائی

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …