از سرگردانی تا رستگاری

از سرگردانی تا رستگاری

از سرگردانی تا رستگاری

از سرگردانی تا رستگاری

 

کیدی آلن

 

تاریخ چاپ: 1358
تعداد صفحات : 151
 
این کتاب به مسائل اساسی ایمان مسیحی پرداخته است. مطالبی همچون گناه و مفهوم آن، نتایج گناه، نجات و توبه در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است…

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب کنیز ملکه مصر

دانلود رایگان کتاب کنیز ملکه مصر شرمیون»، کنیز مخصوص و محرم اسرار «کلئوپاتر» -ملکه مصر- …