اجرای سازه های فولادی

اجرای سازه های فولادی
اجرای سازه های فولادی

1- فولادهای ساختمانی (روش تهیه فولاد- شکل دادن به فولاد- کارسردوگرم برروی فولاد- انواع فولادها- محسنات ومعایب فولاد)
2- نصب سازه های فولادی (فن نصب – برنامه پیشرفت کار – عملیات کارگاهی – تجهیزات نصب – وسایل نصب – روشهای نصب پل – روش های نصب ساختمان)
3- جوشکاری (اصول وفرایند – وسایل جوشکاری – رویه جوشکاری – ترک در جوش – پیش گرمی – کنترل اعوجاج – کاربرد اقسام جوش)
4 – برشکاری
5 – ضوابط اجرائی (مشخصات فولادمصرفی – انحرافات مجاز- ضوابط ساخت قطعات – ضوابط نصب قطعات)

سرفصل مطالب
– به نظر می رسدکه بشراولیه آهن را از طریق سنگهای آسمانی شناخته باشد
– تاریخ دقیق استفاده بشر از آهن معلوم نیست ولی قدمت آن به 5000سال می رسد.
– درگذشته استفاده حداکثرازآهن نشانه تمدن برتروتعیین کننده برنده جنگها بوده است.
– قدمت استفاده ازفولاد به دوتاسه هزارسال پیش می رسد که شمشیرهای فولادین می ساختند.
– اولین سازه قابل توجه آهنی پلی است ازچدن درانگلستان به دهانه 30متر (1779-1777).
– فولاددرمقیاس صنعتی اولین بارتوسط کوره بسمر(1885) ایجاد و به ثبت رسید.
– آهن 95% کل تولیدات فلزات دنیارا به خود اختصاص داده است سوابق تاریخی
سنگ آهن
– وجودآهن درطبیعت به صورت سنگ آهن است به سنگی که بیش از20%آهن داشته باشد سنگ آهن می گویند.
– مقدارآهن درطبیعت نزدیک به 5% پوسته زمین تخمین زده می شود.
سنگهای آهن متعارف به صورتهای زیر است:
1- سنگ ماگنتیت ( ) که تا65%آهن داردورنگ آن سیاه است.
2- سنگ هماتیت ( ) که بین 50تا60%آهن داردورنگ آن قهوه ای مایل به قرمز است.
3- سنگ هیدراته:لیمونیت ( ) بارنگ قهوه ای مایل به زردوگوتیت (
)
4-سنگ معدن کربناته:سیدریت ( ) حداکثرتا45%آهن بارنگ سیاه مایل به قهوه یی ودرمجاورت هوا( )

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …