آموزش جامع لوگو و آرم جلسه سوم (پیکتوگرام)

آموزش جامع لوگو و آرم جلسه سوم (پیکتوگرام)


گام به گام طراحی پیکتو گرام (جلسه دوم) سری مباحث آموزشی لوگو ( آرم – نشانه) آشنایی با خصوصیات کلی پیکتوگرام اصول ساده سازی در پیکتوگرام آشنایی با سه روش کلی طراحی پیکتوگرام (کاهشی – افزایشی – ترکیبی) شناخت طراحی پیکتوگرام های کاهشی شناخت طراحی پیکتوگرام های افزایشی شناخت طراحی پیکتوگرام های ترکیبی گام به گام طراحی یک پیکتوگرام (شرکت مسافربری هوایی آسمان آبی) نمایش هفده پیکتوگرام خلاق حیوانات   41 صفحه …

حتما ببینید

نمونه سوال درس ساختمان داده ها پیام نور

نمونه سوال درس ساختمان داده ها پیام نور  درس ساختمان داده ها یکی از دروس …