آشنایی با عایق ورمیکس

آشنایی با عایق ورمیکس
آشنایی با عایق ورمیکس
فهرست مطالب معرفی ورمیکس
انواع ورمیکس
روش استفاده از ورمیکس جی
روش استفاده از ورمیکس سی
محل های استفاده از ورمیکس
مشخصات ورمیکس خواص حرارتی بعضی مصالح در مقایسه با ورمیکس
مصالح نوین ورمیکس عایق صوت و حرارت
بررسی کامل ورمیکس جی
معرفی ورمیکس ورمیکس عایق حرارتی و صوتی است که بصورت ملات خشک در پاکت های پلاستیکی مخصوص به وزن 25 کیلوگرم بسته بندی گردیده است.

انواع ورمیکس ورمیکس بر دو نوع است:   

ورمیکس سی 

ورمیکس جی    

حتما ببینید

معماری در اقلیمهای مختلف

معماری در اقلیمهای مختلف معماری در اقلیمهای مختلف فهرست مقدمه مفاهيم اقليم و محيط زيست …