آشنایی با انواع معماری معاصر

آشنایی با انواع معماری معاصر
آشنایی با انواع معماری معاصر

فهرست مطالب بخش اول:معماری مدرن اولیه
بخش دوم:معماری پست مدرن
بخش سوم:معماری هایتک واکوتک
بخش اول

معماری مدرن اولیه

معماری معاصر . تحولاتی که زمینۀ ظهور معماری مدرن را فراهم نمود:

1- انقلاب رنسانس
2- دین پیرایی
3- علم محوری
4- عصر روشنگری
5- انقلاب صنعتی
6- اولین ساختمان های مدرن و نمایشگاه های بین المللی

. هر تحول و هر مکتبی دارای خاستگاهی تاریخی، فرهنگی، فلسفی و… است

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …