آشنايی با مراحل طراحی و ساخت پل

آشنايی با مراحل طراحی و ساخت پل
موضوع کنفرانس : آشنايی با مراحل طراحی و ساخت پل

«Carquinez Strait Bridge » اصول مهندسی پل

فهرست مطالب دلایل ساخت
نوع سازه
مراحل طراحی پل
مطالعات مهندسی مانند باد و زلزله و …

منبع : سايت اينترنتی :

www.Ketchum.org
چشم انداز کلی : اين مقاله توسـط آقای Mark Ketchum که يکـی از مهندسـين مشـاور شرکـت « OPAC »واقع در شهر « سان فرانسيسکو » است , ارائه شده است .

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …